Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti A.T.P. Technology, IČO: 241 51 076, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 Vršovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183347 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  Název společnosti, Jméno a příjmení, Telefonní číslo, Emailová adresa

 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 12 měsíců.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti A.T.P. Technology
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  Poskytovatel softwaru RAYNET s.r.o., SmartSelling a.s.
  Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt a technická podpora

Obchod:
Vladimír Klíma
klima@atpt.cz | Tel.: 777 605 808

Technická podpora:
Robert Apolín
robert.apolin@atpt.cz | Tel.: 775 224 234

A.T.P. Technology s.r.o.
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 Vršovice
IČO: 241 51 076